Augmentin DUO

milteliai geriamajai suspensijai
Receptinis
Vardinis/ASPĮ
Kompensuojamas
Registruotojas:
Nenurodyta, Nenurodyta
Tiekimas:
Nesutrikęs